สินเชื่อตั้งหลัก

สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ

วงเงินกู้สูงสุด

50,000 บาท

ดอกเบี้ยเทียบเท่า

2.92% ต่อเดือน

ผ่อนสูงสุด

12 เดือน

ยื่นกู้ออนไลน์

รับเงินใน 24 ชม.

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อตั้งหลัก

•  สัญชาติไทย อายุ 20-57 ปี

•  บุคคลทั่วไปที่มีรายได้จากงานประจำ หรือ อาชีพอิสระ

•  ต้องการเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ เปิดร้าน หมุนเวียนธุรกิจ และอื่นๆ

 

* กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของแต่ละผลิตภัณฑ์  

ต้องใช้อะไรยื่นกู้บ้าง?

•  ข้อมูลบัตรประชาชน

•  โทรศัพท์ที่ใช้ลงแอปเงินทันเด้อจะต้องมีแอป SCB EASY

•  E-Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ได้มากกว่า 1 ธนาคาร

•  บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทออมทรัพย์สำหรับรับเงินกู้

*สำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทออมทรัพย์ สามารถเปิดบัญชีและขอใช้บริการแอป SCB EASY ได้ที่สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ 

 

ขั้นตอนการขอกู้

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

•  ดอกเบี้ย 35% ต่อปี

•  ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสินเชื่อ

•  ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ 

ตัวอย่างการชำระคืน

วงเงินสินเชื่อ 

10,000 บาท

ค่าอากรแสตมป์ 

0.05% ของวงเงินสินเชื่อ

-5 บาท

9,995 บาท

จำนวนเงินที่ลูกค้าจะได้รับ 

1,000 บาท

จำนวนเงินที่ต้องผ่อนเดือนละ 

ดอกเบี้ย 35% ต่อปี

ระยะเวลาการผ่อนชำระ 12 เดือน

ตัวอย่างเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้น ตัวเลขอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

 

จำนวนดอกเบี้ยและเงินต้นที่ชำระคืนในแต่ละงวดอาจมีความแตกต่างจากที่แสดงในตารางนี้ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและ/หรือ มีการชำระแตกต่างจากที่แสดงในตารางนี้ 

สรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์

สอบถามเงินทันเด้อ Money Thunder

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเงินทันเด้อ

LINE: 

  • Facebook

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด