ขอบคุณค่ะ หากข้อมูลของท่านถูกต้อง ท่านจะได้รับเงินคืนใน 30 วันทำการ